بندر

شهید رجایی

صنعت

حمل و نقل موادمعدنی

سال تاسیس

۱۳۹۶

در راستای یک اقدام ملی و با نگاه به مشکلات فعلی و آتی حمل و نقل مواد معدنی فولادی به خصوص در بخش زیرساخت ها و بر اساس سند چشم انداز افق ۱۴۰۴ شرکت مدیریت بین المللی همراه جاده دریا در سال ۱۳۹۶ تاسیس و  متعاقبا طی  قراردادB.O.T   منعقده با اداره کل بنادر و دریانوردی استان هرمزگان مقرر شد اسکله های مکانیزه تخلیه و بارگیری مواد معدنی توسط شرکت به مدیریت بین المللی همراه در ضلع غربی و در زمینی به مساحت ۱۸۰ هکتار احداث گردد. احداث و بهره‌برداری از پروژه ملی فوق در ۳ فاز تعریف گردیده که ظرفیت تخلیه و بارگیری معادل ۵۰ میلیون تومان با رسانی آن را فراهم می سازد.

در راستای یک اقدام ملی و با نگاه به مشکلات فعلی و آتی حمل و نقل مواد معدنی فولادی به خصوص در بخش زیرساخت ها و بر اساس سند چشم انداز افق ۱۴۰۴ شرکت مدیریت بین المللی همراه جاده دریا در سال ۱۳۹۶ تاسیس و  متعاقبا طی  قراردادB.O.T   منعقده با اداره کل بنادر و دریانوردی استان هرمزگان مقرر شد اسکله های مکانیزه تخلیه و بارگیری مواد معدنی توسط شرکت به مدیریت بین المللی همراه در ضلع غربی و در زمینی به مساحت ۱۸۰ هکتار احداث گردد. احداث و بهره‌برداری از پروژه ملی فوق در ۳ فاز تعریف گردیده که ظرفیت تخلیه و بارگیری معادل ۵۰ میلیون تومان با رسانی آن را فراهم می سازد.

هدف اصلی از احداث آن متمرکز نمودن کلیه عملیات مربوط به تخلیه و بارگیری مواد معدنی در بندر شهیدرجایی می باشد .

اهم

فعالیت های شرکت

 • سرمایه‌گذاری و ایجاد اسکله و پایانه مکانیزه تخصصی صادرات و واردات مواد معدنی و محصولات فولادی
 • انجام حمل و نقل ریلی و توسعه ناوگان ریلی شرکتهای سهامداری با خرید واگن
 • تجهیز و توسعه تأسیسات حمل و نقل ریلی دریایی بندری و جاده‌ای
 • انجام فعالیت های خدماتی بازرگانی عمرانی مرتبط با ایجاد اسکله های بندری و سازه های دریایی
 • برنامه ریزی هماهنگی مدیریت و مشاوره در خصوص کلیه فعالیتهای حمل و نقل معدنی و فولادی با مزیت ریلی دریایی جاده‌ای
 • سرمایه‌گذاری و مشارکت در موسسات داخلی و خارجی در جهت اهداف شرکت

۱- احداث و توسعه تاسیسات شامل: (پایانه تخصصی مکانیزه مواد معدنی، اسکله تخلیه و بارگیری مواد معدنی، زیر ساخت های جاده ای و ریلی و دریایی، تهیه و توسعه تجهیزات و ارائه خدمات حمل و ریلی، جاده ای، بندری و دریایی به منظور صادرات و واردات مواد و محصولات معدنی به ویژه تولیدات فولادی) تا پایان سال ۱۴۰۹

۲- حمل و نقل ترکیبی به منظور رفع چالش حمل و نقل سهامداران

چشم اندازها

سهامداران شرکت:

 • شرکــت سرمایه گــذاری توسعــه معــادن و فلــزات

 • شرکــت تجلــی توسعــه معــادن و فلــزات

 • شرکــت معدنــی و صنعتــــی گل گهــر

 • شرکــت معدنــی و صنعتــی چادر ملــو

 • شرکــت گروه مدیریــت سرمایــه گذاری امیــد

 • شرکــت سنــگ آهـــن گهــــر زمیــــن

سهامداران شرکت:

 • شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات
 • شرکت تجلی توسعه معادن و فلزات
 • شرکت معدنی و صنعتی گل گهر 
 • شرکت معدنی و صنعتی چادرملو
 • شرکت گروه سرمایه گذاری امید 
 • شرکت سنگ آهن گهر زمین

مجوزات

_