معرفی

شرکت مدیریت بین المللی همراه جاده، ریل، دریا
(هیمکو)

شرکت مدیریت بین المللی همراه جاده ریل دریا درسال ۱۳۹۶ تاسیس  شد. این شرکت باتوجه به مشکلات فعلی و آتی حمل و نقل شروع به کار کرده و در ضلع غربی بندر شهید رجایی درزمینی به مساحت ۷۱ هکتار احداث گردید.  

معرفی
شرکت مدیریت بین المللی همراه جاده، ریل، دریا (هیمکو)

شرکت مدیریت بین المللی همراه جاده ریل دریا در سال ۱۳۹۶ تاسیس  شد. این شرکت باتوجه به مشکلات فعلی و آتی حمل و نقل شروع به کار کرده و در ضلع غربی بندر شهید رجایی درزمینی به مساحت ۱۸۰ هکتار احداث گردید.  

سهامداران شرکت

 • شرکــت سرمایه گــذاری توسعــه معــادن و فلــزات

 • شرکــت تجلــی توسعــه معــادن و فلــزات

 • شرکــت معدنــی و صنعتــــی گل گهــر

 • شرکــت معدنــی و صنعتــی چادر ملــو

 • شرکــت گروه مدیریــت سرمایــه گذاری امیــد

 • شرکــت سنــگ آهـــن گهــــر زمین

سهامداران شرکت

 • شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات
 • شرکت تجلی توسعه معادن و فلزات
 • شرکت معدنی و صنعتی گل گهر
 • شرکت معدنی و صنعتی چادر ملو
 • شرکت گروه مدیریت سرمایه گذاری امید
 • شرکت سنگ آهن گهر زمین

فعالیت های شرکت

آخرین اخبار و اطلاعیه های شرکت بین المللی همراه (هیمکو)

سرمایه گذاری

مشاوره و مشارکت

حمل و نقل ریلی

توسعه و تجهیز

حمل و نقل دریایی

توسعه و تجهیز

حمل و نقل جاده ای

توسعه و تجهیز

بیانیه ی ماموریت
مدیریت بین المللی همراه جاده، ریل، دریا (هیمکو)

سرمایه گذاری

مشاوره و مشارکت

حمل و نقل ریلی

توسعه و تجهیز

حمل و نقل دریایی

توسعه و تجهیز

حمل و نقل جاده ای

توسعه و تجهیز

احداث اسکله و پایانه مکانیزه مواد معدنی درغرب بندر شهید رجایی

ایجاد یک پایانه تخصصی مکانیزه تخلیه و بارگیری مواد معدنی با تمرکز به حمل و نقل ریلی مواد معدنی از مبادی مربوطه از بندر شهید رجایی

احداث اسکله و پایانه مکانیزه مواد معدنی درغرب بندر شهید رجایی

احداث یک پایانه تخصصی مکانیزه تخلیه و بارگیری مواد معدنی با رویکرد حمل و نقل ریلی مواد معدنی از مبادی مربوطه به بندر شهید رجایی

تصاویر پروژه

برای بزرگنمایی روی تصویر کلیک کنید.

تصاویر پروژه

برای بزرگنمایی روی هر تصویر کلیک کنید

سرمایه گذاری در حوزه حمل و نقل

ما ایده ها و دیدگاه ها را به پروژه های برنده تبدیل می کنیم